0312 312 12 21
info@yaslibakimiturizmi.com

Beşinci Uluslar Arası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi 30 Kasım- 01 Aralık 2017 ANKARA Hilton Hotel

Önsöz

Yaşlanma Ekonomisinde Yeni Fırsatlara Adım Atılacak…

2016 yılında dünya nüfusunun % 8,7 ’sini yaşlı nüfus oluşturmuştur. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla; % 31,3 ile Monako, % 27,3 ile Japonya ve        % 21,8 ile Almanya olmuştur.  Türkiye bu sıralamada 167 ülke arasında, 66. sırada yer almıştır. Türkiye nüfusunun % 8,2 ‘si 65 yaş ve üzerindeki insanlardan oluşmaktadır.

Türkiye, yaşlanma sorununun doğurduğu etkiler ile henüz yeni yeni tanışmaktadır. Türkiye ’nin gerek kendi yaşlılarına iyi yaşam olanakları sunması, gerekse de dünyanın yaşlılarına ev sahipliği yapması için; iklim, çevre, doğa, turistik alt yapılar, turizm yatırım imkanları, termal su zenginlikleri, termal rehabilitasyon ve yaşam alanlarında yatırım imkanları, genç iş gücü, sektörel gelişime yönelik akademik yapılar gibi sayısız avantajları vardır.

Yaşlılar ve yaşlı bakım sektörü ile ilgili olan; yatırım, finans, teknoloji, bilişim, inşaat, hizmet sunumu, sigorta, besin unsurları, bakım malzemeleri, huzurevleri yönetim sistemleri, eğitim ve eğitim materyalleri, iletişim ve iletişim materyalleri, turizm, destek sistemleri, medya iletişimi ve medya araçları, yaşam ve giyim tekstil, güvenlik sistemleri, terapi materyalleri, taşıma ve lojistik unsurları, hukuk çözümleri, tasarım mühendislikleri, şehircilik çözümleri gibi alanlarda Türkiye ’de sektör henüz yapılanmamıştır.

Ayrıca Türkiye ’deki bakım evlerinin hizmet sunumlarındaki yetersizlik ile bakım evlerinin gelişimine ihtiyaç duyulması, Alzheimer hastalığı nedeniyle kaybolan ve takip edilemeyen hastaların kontrollerinin sağlanabilmesi, palyatif bakım merkezlerinin yeterince olmaması ve hastanelerdeki yoğun bakım merkezlerinin ileri sağlık sorunları nedeniyle yaşlılar tarafından zorunlu olarak kullanılmasının ileri bakım merkezlerinin yapılmasını zorunlu hale getirmesi, kamu özel ortaklığı hastanelerinin çevrelerindeki büyük arazilerin yaşlı bakım alanları olarak inşa edilmesi konusunda potansiyel bir değer olduğu, termal kaynaklar üzerinde rehabilitasyon amaçlı çeşitli konseptlerin inşa edilmesi konusunda bir çok termal su kaynağının atıl olarak beklemede olduğu, atıl vaziyetteki turizm tesislerimizle dünyanın yaşlılarını konuk edecek işbirliklerinin sağlanmasının uluslararası turizm ekonomisi yönünden çok değerli olduğu, hükümetimizin ilgili bakanlıklarının yaşlılar ile ilgili yatırım ve uygulamalarda teşvik modellerine hazır olması, tesis veya fabrika yapacak yatırımcılara arazi tahsisi gibi avantajlara ülkemizin yönetimlerinin sıcak bakması, henüz yaşlanmamış veya yaşlanmış kişilerin daha iyi yaşamalarına katkı sağlayacak sigorta modellerine ihtiyaç duyulması, yaşlılıkla ilgili yatırımların hızla revize edilmesi ve daha iyi yaşanabilir alanlara dönüştürülmesi ile ilgili tasarım modellerinin geliştirilmesi, yaşlıların yaşamlarındaki zorlukları ve tehlikeleri bertaraf eden akıllı konutların inşa edilmesi ve yaşlılara sunulması, yaşlıların yaşayacakları yerlerdeki şehircilik modellerinin yerel yönetimlerce hayata geçirilmesi, yaşlılar için nitelikli insan kaynaklarının yetiştirilmesi,  yaşlılara yönelik her türlü malzemenin ithalatı veya üretilmesi ile ilgili gibi birçok alanda işbirliklerinin gerçekleştirilmesi gibi Türkiye ’de çok sayıda iş fırsatları vardır.

 

Ülkemizde yaşlıların sağlıklı, mutlu yaşamalarını sağlamak ve yaşlanma ekonomisi ile ilgili birçok fırsatı hizmete ve iş potansiyeline çevirmek gibi misyonu üstlenen Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Üniversitesi ve Ankara Ticaret Odası, Philips Türkiye, Samsung Türkiye başta olmak üzere birçok devlet kurumu, özel kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenmektedir.

Geleneksel hale gelen Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi’nin beşincisi ise 30 Kasım – 01 Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara ‘da gerçekleştirilecektir. 2016 yılı kongresine 526 katılım sağlanmıştır.

 

Kongrenin kapasitesi 350 kişi ile sınırlıdır.  

Bu kongrede yaşlanma ile ilgili hizmet, yönetim ve üretim konularında deneyimli uluslar arası kişi veya kuruluş temsilcilerinin deneyimlerinin anlatılmasının yanı sıra; yaşlanma ile ilgili sektörün gelişiminde rol sahibi olabilecek, ülkemizde iş yapmak isteyen yerli veya yabancı kuruluşlarda potansiyel kişiler ile görüşmeler yapacaklar ve devletimizin en üst düzeyi ile de tanışacaklardır.

Katılmak isteyen tüm profesyonel şirketlerin, dernek merkezimizle telefon ile iletişime geçmesi veya info@yaslibakimiturizmi.com adresine elektronik posta ile başvurması gerekmektedir.

  1. Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi’nin tüm bilgileri www.yaslibakimiturizmi2017.com adresinde görülebilir. Önceki yıllarla ilgili kongreler ise 2015 yılı kongresi www.yaslibakimiturizmi.com, 2016 yılı kongresi ise www.yaslibakimiturizmi.org adreslerinde görülebilir.

Test

Form Gönderimi

Tamam